STATUT OŚRODKA
Poniżej zamieszczono znowelizowaną w dniu 26.10.2023 r. wersję statutu Ośrodka w formiacie pdf. Kliknij obraz , by pobrać.