REKRUTACJA 2021

Zapisy do szkół na rok szkolny 2021/2022


Szanowni Państwo - informujemy, że mimo ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym, trwa rekrutacja do naszych szkół - głównie w trybie zdalnym. Zapisu do którejkolwiek ze szkół można dokonać u wicedyrektorów:

do spraw wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola, szkoły podstawowej

do spraw kształcenia ponadpodstawowego i zawodowego (szkoły branżowe, technikum, liceum)

mgr Joanna Błaszczyk

tel.71 353-64-69 w. 35
e-mail: blaszczyk.joanna@oswdn.wroclaw.pl

mgr Krzysztof Kowal

tel. 71 353-64-69 w. 30
e-mail: kowal.krzysztof@oswdn.wroclaw.pl

Wicedyrektorzy udzielają szczegółowych informacji na temat dokumentacji, służą pomocą w skompletowaniu jej oraz zapraszają do prezentacji podległych im szkół i warunków kształcenia.

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmujemy zapisy do następująch szkół i etapów kształcenia:

etapy ogólnokształcące kształcenie ponadpodstawowe
 • program wczesnego wsparcia rozwoju

 • przedszkole
 • szkoła podstawowa klasy I-VIII
 • szkoła przysposabiająca do pracy
 • branżowa szkoła I stopnia (3 lata):
  • krawiec
  • stolarz
  • kucharz
 • liceum ogólnokształcące (4 lata)
 • technikum (5 lat):
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik informatyk
  • technik przemysłu mody
 • szkoła policealna: florystyka (1 rok)
** uczniowie nie płacą za materiały wykorzystane podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

** POBIERZ: Dokumenty do pobrania (podanie, skierowanie, inne)